การเขียนแผ่น CD

ขั้นตอนการเขียนแผ่น CD ข้อมูลด้วย Nero Burning ROM

 1. เปิดโปรแกรม คลิกที่ Start > Programs > Nero9 > NeroBurningRom
 2. คลิกเลือก Cd และเลือก CD-Rom(ISO)
 3. เลือก Start Multisession
 4. คลิก New เพื่อสร้างเอกสารใหม่
 5. เปิดหาไฟล์ข้อมูลฝั่งขวามือ แล้วลากมาวางฝั่งซีดี
 6. คลิกที่ปุ่ม Burn เพื่อเขียนแผ่น
 7. ใส่แผ่น ซีดี เข้าไป
 8.  เลือกความเร็วในการเขียนควรเลือกต่ำๆ เพื่อแผ่นจะได้ไม่มีปัญหา
 9. คลิกปุ่ม  Burn
 10. เริ่มเขียนรอจนครบ 100 %
 11. เมือครบ 100 % แผ่นจะเด้งออกมา
 12. คลิก ok เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
 13. คลิกออกจากโปรแกรม คลิก  No ไม่บันทึก

Comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass