13 ภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ shape tween

แบบ วัตถุ – วัตถุ

1. สร้างวัตถุลงในชิ้นงาน
2. สร้าง frame ขึ้นมา 30 เฟรม โดยกดปุ่ม F6
3. คลิกขวาที่เฟรม เลือก Create Motion Tween
4. คลิกที่เฟรม ไปยัง properties > Tween > เปลี่ยนจาก Motion เป็น shape
(สีของเฟรมจะเปลี่ยนจาก สีม่วงอมเท่าเป็นสีเขียวอ่อน๗
5. สร้าง key frame ที่เฟรมที่ 30 โดย กดปุ่ม F6
6. ลบวััตถุในเฟรมที่ 30 ทิ้ง โดยกด delete
7. วาดภาพใหม่ขึ้นมาแทนที่
8. ไปยัง เฟรมที่ 1 คลิกขวาที่วัดถุ กด break Apart เพื่อเปลี่ยนเป็นภาพนิ่ง

แบบ วัตถุ – วัตถุ หลายภาพ
1. สร้างวัตถุลงในชิ้นงาน
2. สร้าง frame ขึ้นมา 30 เฟรม โดยกดปุ่ม F6
3. คลิกขวาที่เฟรม เลือก Create Motion Tween
4. คลิกที่เฟรม ไปยัง properties > Tween > เปลี่ยนจาก Motion เป็น shape
(สีของเฟรมจะเปลี่ยนจาก สีม่วงอมเท่าเป็นสีเขียวอ่อน๗
5. สร้าง key frame ที่เฟรมที่ 30 โดย กดปุ่ม F6
6. ลบวััตถุในเฟรมที่ 30 ทิ้ง โดยกด delete
7. วาดภาพใหม่ขึ้นมาแทนที่
8. ไปยัง เฟรมที่ 1 คลิกขวาที่วัดถุ กด break Apart เพื่อเปลี่ยนเป็นภาพนิ่ง
9. สร้าง key frame ในเฟรมที่ 15 โดยกด F6
10. ลบวััตถุในเฟรมที่ 15 ทิ้ง โดยกด delete
11. วาดภาพใหม่ขึ้นมาแทนที่
12. รันผลงานโดยกด Control + Enter

แบบ วัตถุ – ข้อความ
1. สร้างวัตถุลงในชิ้นงาน
2. สร้าง frame ขึ้นมา 30 เฟรม โดยกดปุ่ม F6
3. คลิกขวาที่เฟรม เลือก Create Motion Tween
4. คลิกที่เฟรม ไปยัง properties > Tween > เปลี่ยนจาก Motion เป็น shape
(สีของเฟรมจะเปลี่ยนจาก สีม่วงอมเท่าเป็นสีเขียวอ่อน๗
5. สร้าง key frame ที่เฟรมที่ 30 โดย กดปุ่ม F6
6. ลบวััตถุในเฟรมที่ 30 ทิ้ง โดยกด delete
7. สร้างข้อความขึ้นมาที่เฟรมที่ 30 โดยเลือกเครื่องมือรูป A
8. ปรับค่าตัวอักษรประมาณ 60
9. ไปยัง เฟรมที่ 1 คลิกขวาที่วัดถุ กด break Apart เพื่อเปลี่ยนเป็นภาพนิ่ง
10. ไปยัง เฟรมที่ 30 คลิกขวาที่ข้อความ กด break Apart สองครั้งเพื่อเปลี่ยนข้อความเป็นภาพ
*** เราสามารถกดแป้นลัด Control + B แทน การคลิกขวา แล้วเลือก Break Apart ได้

Comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass