10 ไทม์ไลน์

ส่วนประกอบของไทม์ไลน์
1. เลเยอร์
1.1 สร้าง
1.2 เปลี่ยนชื่อ
1.3 เปลี่ยนลำดับ
1.4 ลบ
1.5 ซ่อน/แสดง
1.6ล็อก/ปลดล็อก

2.เฟรม
2.1 คีย์เฟรมเปล่า
2.2 แทรกเฟรม
2.3 ลบเฟรม
2.4 ย้ายเฟรม

แบบฝึกปฏิบัติ

Comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass