09 ซิมโบล

ซิมโบลมีอยู 3 แแบคือ
1.
2.
3.

การสร้างซิมโบล

  1. คลิกที่ Menubar > Insert > New Symbol ( Ctrl + F8 ) ดังรูป

  1. หลังจากที่คลิก เลือก New Symbol แล้วจะได้ผลรับดังนี้

   • Name ชื่อของ Symbol ที่จะนำมาใช้งาน การตั้งชื่อควรสอดคล้องกับงานที่ทำเพื่อให้จำง่ายขึ้น
   • Behavior รูปแบบของการใช้งาน Symbol ที่นำมาใช้ในการสร้างงาน
    • Movie Clip ใช้สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว สามารถนำภาพเคลื่อนไหวไปใช้ส่วนประกอบ Movieที่สร้างขึ้น
    • Button ใช้ในการสร้างปุ่มเพื่อใช้ในการโต้ตอบกับ Movie โดยมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การคลิกเมาส์ การชี้ของ Cursor เมาส์ เป็นต้น
    • Graphic ใช้สำหรับสร้างรูปภาพ และส่วนประกอบของภาพเคลื่อนไหว โดยจะแสดงเป็นภาพนิ่งเท่านั้น
  1. อธิบายโครงสร้างของการสร้าง Symbol
   • หลังจากตั้งชื่อใน Name (ควรตั้งชื่อให้สอดคล้องกับงานที่ต้องการสร้าง)
    • เลือก Behavior (รูปแบบการใชังาน) คือ Movie clip,Button,Graphic กดที่ปุ่ม OK ดังรูป
   • เลือกสีที่ Color Mixer เพื่อนำมาวาดภาพที่ต้องการ
   • วาดภาพที่ต้องการ ในที่นี่จะเป็นการวาดภาพ”ตา”
  • ภาพที่สร้างบน Stage จะแสดงที่ Library ใน ช่อง One item in Library
  • ภาพที่สร้างจะแสดงให้เห็นออกมาว่างานที่สร้างเป็นรูปแบบ Movie Clip , Button หรือ Graphic
  • หากต้องการสร้าง Symbol ใหม่ให้ไปเริ่มคลิกที Menubar > Insert > New Symbol ( Ctrl + F8 ) เริ่มตามขั้นตอนที่เสนอมาแล้ว

การจัดการซิมโบลในไลบรารี่

 • Library คือ แหล่งที่ใช้เก็บรวบรวม Symbol ประเภทต่างๆ รวมทั้งที่เป็นไฟล์ import เข้ามาใข้ในโปรแกรม Macromedia Flash mx เช่น Vedio Clips,Sound Clips , Bitmap , ภาพเวกเตอร์ต่างๆ
  1. คลิกที่ Menubar เลือกที่ Window > Library ( Ctrl + L )
  1. ผลที่ได้จากการเลือก Library จะเป็นตัวเก็บหรือห้องเก็บ Symbol ต่างๆที่จะนำมาสร้างภาพเคลื่อนไหวต่างๆ
  • คำอธิบายรูปภาพ
   • ชื่อ Library ที่นำมาใช้งาน
   • พื้นที่แสดงรูปแบบของ Symbol ที่สร้างไว้ให้งาน
   • ชื่อ Symbol ที่เราสร้างเพื่อนำมาใช้งานควรเป็นชื่อที่จำง่าย
   • ชนิดของ Symbol ที่นำมาใช้งาน
    • Movie clip เป็น Symbolที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว
    • Button คืออ็อบเจ็กต์ที่สร้างจากภาพกราฟฟิกทั่วไป เพื่อนำมาใช้งานเป็นปุ่มๆต่างๆ
    • Graphic สำหรับสร้างรูปภาพ และสร้างเป็นส่วนประกอบของภาพเคลื่อนไหว
   • ปุ่มที่สร้าง New Symbol
   • ปุ่มที่สร้าง New Folder ใหม่เพื่อเก็บ แฟ้มของ Symbol
   • ปุ่มที่นำ Symbol ไม่ต้องการใช้มาทิ้ง โดยการDrag Symbol ที่ไม่ใช้มาทิ้ง(ปุ่มทิ้งขยะ)

Comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass