การสร้าง Mask Layer

เป็นเลเยอร์ที่ใช้สำหรับสร้างเทคนิคพิเศษให้กับการเคลื่อนที่ของอ็อบเจ็กต์

  • ขั้นตอนในการสร้าง Mask Layer
   1. ให้เลือกนำ Library( Ctrl + L ) มาวางด้านขวามือ เพื่อเป็นห้องเก็บ Symbol
   2. คลิกที่ Layer 1 ที่เฟรมที 1เพื่อให้เกิด Active
   3. คลิกที่ File > Import > Import to library เลือกภาพมาทำพื้นหลัง ( Background )> OK ภาพจะมาอยู่ ใน Library

   1. นำเมาส์ไปชี้ที่รูปภาพ แล้ว Drag รูปภาพมาวางที่ Stage
   1. ดับเบิลคลิกที่ Layer 1 เปลี่ยนชื่อ “Background”
   2. คลิกที่ เพื่อสร้าง Layer 2 ตัวใหม่มาใช้งาน ดับเบิลคลิกที่ Layer 2 เปลี่ยนชื่อใหม่ “Light”
   1. สร้างวงกลมคลิกที่ (Oval tool) Drag เมาส์ค้างลากวงกลมด้านซ้ายของ Stage
   1. คลิกที่ Layer 2 ที่ชื่อ”Light” คลิกที่เฟรม 35 คลิกขวาเลือก Insert Keyframe
   1. คลิกที่เฟรมที่ 1 ของ Layer ชื่อ ” Light “คลิกขวาเลือก Create Motion Tween
   2. คลิกที่เฟรมที่ 35 ของ Layer ชื่อ ” Light “คลิกขวาเลือก Create Motion Tween
   3. ให้ Drag เมาส์คลิกที่ วงกลมที่อยู่ทางด้านซ้าย มาวางด้านขวา
   4. คลิกขวาที่ Layer ที่ชื่อ “Light” เลือก Mask
   5. กด Ctrl + Enter
   6. ผลที่ได้

Comments

Powered by Facebook Comments

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass