ไวรัสคืออะไร

new-computer-virus

Virus คืออะไร

ในคอมพิวเตอร์ virus (ไวรัส) เป็นโปรแกรมหรือคำสั่งโปรแกรมที่จำลองโดยการทำสำเนาหรือเริ่มต้นคัดลอกไปยัง อีกโปรแกรม boot sector ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร ไวรัสสามารถได้รับการส่งผ่านเป็นไฟล์แนบในอีเมล์หรือไฟล์ดาวน์โหลด หรือปรากฎบนดิสเก็ตหรือซีดี แหล่งตัวกลางนี้ของอีเมล์ ไฟล์ดาวน์โหลดหรือดิสเก็ตที่ได้รับมักจะไม่ได้ระวังว่าบรรจุไวรัสไว้ ไวรัสบางชนิดให้ผลทันทีที่มีการประมวลผล ไวรัสจะรอกว่าสภาพแวดล้อมที่คำสั่งนี้ได้รับการประมวลผลโดยเครื่องพิวเตอร์ นั้น ไวรัสบางชนิดเป็นเนื้องอกไม่อันตรายหรือชอบล้อเล่นและมีผลเพียง (บอกว่า “Happy Birthday”) แต่บางตัวอันตรายมาก เช่น ลบข้อมูล หรือเป็นสาเหตุให้ฮาร์ดดิสก์ต้องฟอร์แม็ตใหม่ ไวรัสที่จำลองตัวเองโดยส่งตัวเองใหม่เป็นไฟล์แนบอีเมล์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของข่าวสารเครือข่ายที่เรียกว่า worm

โดยทั่วไป ไวรัสมีสามชั้นหลัก

File infectors. ไวรัสติดต่อบางชนิดแนบตัวเองกับไฟล์โปรแกรม ปกติเป็นไฟล์ .COM หรือ .EXE บางชนิดสามารถติดต่อกับโปรแกรมซึ่งต้องมีการประมวลผล รวมถึงไฟล์ .SYS, .OVL, .PRG และ .MNU เมื่อโปรแกรมได้รับการโหลด ไวรัสได้รับการโหลดไปด้วย ไวรัสติดต่ออื่นมาถึงทั้งบรรจุในโปรแกรมและสคริปต์ที่ส่งเป็นไฟล์แนบกับอี เมล์

System or boot-record infectors. ไวรัสติดต่อที่มีคำสั่งประมวลผลเหล่านี้พบในพื้นที่ของระบบแน่นอนบนดิสก์ ไวรัสเหล่านี้ติดกับ boot sector ของ DOS บนดิสก์หรือ Master Boot Record บนฮาร์ดดิสก์ สถานการณ์จำลองได้รับดิสก์เก็ตจากแหล่งบริสุทธิ์ที่บรรจุไวรัส boot disk เมื่อระบบปฏิบัติการกำลังเรียกใช้ ไฟล์บนดิสก์สามารถได้รับการอ่านโดยไม่เปลี่ยนไปที่ไวรัส boot disk อย่างไรก็ตาม ถ้าทิ้งดิส์เก็ตไว้ในไดร์ฟ จากนั้นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโหลดระบบปฏิบัติการใหม่ คอมพิวเตอร์จะมองไปที่ไดร์ฟ A ก่อน ค้นหาดิสก์เก็ตที่มีไวรัส boot disk แล้วโหลด และทำให้ความเป็นไปได้อย่างชั่วคราวเพื่อใช้ฮาร์ดดิสก์ (ใช้เวลาหลายวันในการฟื้นฟู) สิ่งนี้จึงทำให้ต้องมั่นใจว่าต้องมีฟล๊อปปีไดร์ฟ

Macro viruses. นี่เป็นไวรัสทั่วไปและทำให้เสียหายน้อย Macro viruses ของโปแกรมประยุกต์ Microsoft Word และแทรกคำหรือวลีที่ไม่ต้องการ

การป้องกันดีที่สุดต่อไวรัสคือรู้แหล่งของโปรแกรมหรือไฟล์ที่โหลดเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเปิดจากโปรแกรมอีเมล์ เพราะสิ่งนี้ลำบาก จึงต้องซื้อซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัสที่สามารถสแกนไฟล์แนบอีเมล์และตรวจสอบไฟล์ ทั้งหมดตามระยะเวลาและลบไวรัสที่พบ จากครั้งต่อครั้ง อาจจะรับข่าวสารการเตือนอีเมล์ของไวรัสใหม่ ถ้าไม่มีการเตือนจากต้นแหล่งที่รู้จัก โอกาสที่ดีที่การเตือนคือ virus hoax

ไวรัสคอมพิวเตอร์ ดึงจากประวัติไวรัส คำนี้มาจากภาษาลาตินว่า ของเหลวบอบบางหรือยาพิษ

 

ข้อมูลจาก : widebase.net

 

Comments

Powered by Facebook Comments

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass