แบบฝึกหัด 9 เอฟเฟกซ์และฟิลเตอร์

การใส่เอฟเฟกซ์และฟิลเตอร์

เอฟเฟกซ์มีหลายตัวดังที่กล่าวไปในใบความรู้ ณ ตรงนี้จะขอใช้งานเอฟเฟกซ์ Alpha เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทาง
1. สร้างซิมโบล(Symbol) ตามตัวอย่าง หรือข้อความของนักเรียนก็ได้

2. สร้างเลเยอร์ 5 เลเยอร์ พร้อมเปลี่ยนชื่อ เพื่อวางวัตถุแต่ละตัว

3. ลากซิมโบล Jv ออกมาวางที่เฟรมที่ 1 ของเลเยอร์ JV

4. กด F6 (Insert KeyFrame ) ที่เฟรมที่ 10

5. คลิกที่เฟรมที่ 1 แล้วคลิกที่ตัวซิมโบล JV เพื่อปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น

6. คลิกที่ตัวซิมโบล JV แล้วเลือกปรับ Alpha ให้เป็น 0

7. คลิกขวาระหว่างเฟรม 1-10 เลือก Creat motion tween

จะได้ดังรูป ทดลองเล่นโดยกดปุ่ม Enter

 

Comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass