แบบฝึกหัด 5 ซิมโบลมูวี่คลิป

การสร้าง-แก้ไข
ซิมโบลมูวี่คลิป
Movie Clip

ให้นักเรียนสร้างซิมโบลต่อไปนี้  ให้เป็นซิมโบลแบบมูวี่คลิป

ขั้นที่ 1

สร้างซิมโบลแบบ Graphic จำนวน 3 ชิ้นตามด้านล่าง
ขั้นที่ 2 การสร้างซิมโบลมูวี่คลิป

1. คลิก Insert > NewSymbol  หรือกด Ctrl+F8
2. ตั้งชื่อ เลือกชนิดซิมโบลเป็นแบบมูวี่คลิป แล้วคลิก OK

จะได้ซิมโบลนกบิน

เริ่มทำนกบินกันแล้วนะครับ

3. คลิกขวาที่เฟรม 3  เลือก Insert Keyframe

หรือกดปุ่ม F6 ที่แป้นพิมพ์ก็ได้
จะได้ดังรูปด้านล่าง
ขั้นต่อไปลบรูปในคีย์เฟรมที่ 3 ออก

จะไปคีย์เฟรมว่างๆ

เอาปีกนก ท่า ปีกตั้ง มาใส่

เพิ่มคีย์เฟรมที่เฟรมที่ 5

เอาปีกตรงมาใส่อีกครั้งหนึ่ง

เพิ่มคีย์เฟรมที่ 7 แล้วลบรูปในคีย์เฟรม 7 ออก

ดึงปีกล่างมาใส่

เมื่อวางซิมโบลถูกต้อง จะเป็นดังตัวอย่าง

เมื่อวางครบแล้ว

ดึงออกมาวางบนฉาก
ทดลองเล่นโดยกด Ctrl+Enter

การแก้ไข

ดับเบิ้ลคลิกเข้ามาดูในซิมโบล

คลิกตัวอย่างงานครับ(ยังไม่ได้ใส่)

Comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass