แบบฝึกหัด 2 ดินสอและแปรง

ให้นักเรียนฝึก
1. พิมพ์ข้อความ
2. วาดภาพโดยใช้ดินสอและแปรงดังตัวอย่าง

1. การพิมพ์ข้อความ

2. ข้อความที่ได้จะต้องทำการแยกชิ้น (BreakApart)

จะได้


เมื่อ Ctrl+ B ครั้งที่ 2 ข้อความจะแตกออกเป็นชิ้น สามารถถึงยืด

หรือเทสีใส่ได้ดังรูป

2. ฝึกวาดภาพโดยใช้ดินสอ

3. ฝึกวาดภาพโดยใช้แปรง

ต้องฝึกต้องหัดวาดบ่อยๆนะครับ เดี๋ยวก็สวยขึ้นไปเรื่อยๆ 

Comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass